Vlaamse Balies

In het Nederlandstalige landsgedeelte zijn er 8 balies (Ordes van Advocaten). Alle 8 balies zijn lid van de Orde van Vlaamse Balies.
De Frans- en Duitstalige balies zijn verenigd in de Ordre des barreaux francophones et germanophone.
De Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie vormt een aparte balie. Advocaten aan die balie zijn beperkt in aantal en gespecialiseerd in de cassatieprocedure. Ze hebben een monopolie in burgerlijke zaken.
Op Europees niveau is er de CCBE die ruim 1 miljoen advocaten uit 28 lidstaten vertegenwoordigt.