Wat doet een advocaat?

Adviseren, bemiddelen, onderhandelen en verdedigen. Een advocaat kan u op verschillende manieren helpen. Zowel binnen als buiten een rechtbank.

Adviseren

Een advocaat adviseert bij een juridisch probleem, privé of zakelijk. Denk bijvoorbeeld aan de ondertekening van een contract, een huurgeschil of complexe familieproblemen. Een advocaat probeert steeds een procedure te vermijden. Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Lang wachten maakt een probleem vaak ingewikkelder en leidt tot nodeloos tijdverlies en extra kosten. Neem dus op tijd contact op met een advocaat.

Een advocaat staat u ook bij als u verhoord wordt als verdachte. Op basis van dat consultatie- en bijstandsrecht kunt u voorafgaand aan het 
verhoor vertrouwelijk met een advocaat overleggen en ook tijdens het verhoor staat hij u bij.

Bemiddelen

Een advocaat kan u bijstaan als bemiddelaar. Hij moet daarvoor een bijzondere opleiding gevolgd hebben en erkend zijn. Een onafhankelijke bemiddelaar helpt uw problemen op een vertrouwelijke en vrijwillige manier oplossen. 

Als bemiddelaar helpt een advocaat u om samen met de andere partij tot een minnelijke schikking te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. Er wordt dan geen procedure voor de rechtbank gevoerd. Afspraken worden op voorhand vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst en de kosten van de bemiddeling worden tussen beide partijen verdeeld.

Een advocaat-bemiddelaar staat u bij in volgende gevallen:

  • Familiezaken zoals problemen tussen ouders en kinderen, echtscheidingen, erfenissen ...
  • Burgerlijke en handelszaken zoals problemen met facturen, huur, schulden, geschillen tussen bedrijven ...
  • Sociale zaken zoals problemen op het werk, ontslag ...
Op https://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar vindt u een advocaat die erkend is als bemiddelaar. 


Collaboratieve onderhandelingen

Een collaboratieve onderhandeling heeft als doel om een geschil op te lossen door onderhandelen, om zo te komen tot een minnelijk akkoord. Elke partij wordt bijgestaan door een collaboratieve advocaat, die daar speciaal voor is opgeleid.

Lees meer over collaboratieve onderhandelingen en de rol van collaboratieve advocaten >>

Lees meer over bemiddeling en de rol van de bemiddelaar >>

Meer informatie over bemiddeling? Bij deze organisaties kunt u informatie verkrijgen rond bemiddeling en arbitrage.

Onderhandelen

Een advocaat geeft u raad over de impact van bepaalde beslissingen en helpt hij u te onderhandelen en te verzoenen. Zowel in uw privé- als professionele leven wordt u regelmatig geconfronteerd met juridische teksten. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijkscontract, een verkoopovereenkomst of een arbeidscontract. Een advocaat helpt u wegwijs te geraken doorheen al deze regels. Hoe meer een maatschappij evolueert, hoe complexer de regels van het maatschappelijk leven. Een advocaat maakt u wegwijs.

Verdedigen

Een advocaat voert het proces voor de rechtbank en treedt op als uw woordvoerder als uw rechten bedreigd worden. Hij kan pleiten voor alle Belgische en Europese rechtbanken en voor alle fiscale, administratieve en tuchtinstanties.

In België heeft een advocaat een pleitmonopolie. Alleen een advocaat mag voor de rechtbank pleiten. In principe kunt u met elk probleem terecht bij elke advocaat, maar sommige advocaten behandelen bepaalde soorten recht, en dus bepaalde zaken, liever dan andere. Ze kiezen hun ‘voorkeurmateries’. Vraag zeker op voorhand of uw advocaat u kan bijstaan.

Kom meer te weten over de procedures voor een rechtbank.