Buitenlands diploma

Wilt u vandaag advocaat worden in België, dan moet u volgens artikel 428 van het Gerechtelijk Wetboek (Wet van 30 juli 2022 (BS 8 augustus 2022)):

  • in het bezit zijn van het Belgische diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten
  • conform artikel 429 de eed hebben afgelegd
  • ingeschreven zijn op het tableau van de Orde of op de lijst van de stagiairs
De Koning kan, op advies van de Orde van Vlaamse balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone, de in het eerste lid, 1°, bedoelde voorwaarde tot andere Belgische of buitenlandse diploma's uitbreiden, op voorwaarde dat die diploma's een voldoende kennis van het Belgisch recht garanderen.

Uitzonderingen op het diplomavereiste vindt u in onderstaande twee stappenhandleidingen. De regels verschillen naargelang u uw diploma behaalde in een EU-lidstaat of buiten de EU.

Hebt u vragen over uw buitenlands diploma? Lieve Naessens helpt u graag verder. Contacteer haar op 02 227 54 73 of lieve.naessens@ordevanvlaamsebalies.be

Diploma behaald in de EU