Een advocaat,
beter vroeg dan laat


Hoe zou onze rechtspraak klinken mochten de commentaren op sociale media rechtsgeldigheid hebben? De Orde van Vlaamse Balies stelt voor: de Social Media Judge, een artificieel (on)intelligente rechter die zijn uitspraken niet baseert op het wetboek, maar op Facebook.

Maak kennis met de Social Media Judge

Nieuws

Raad van State geeft huiswerk aan wetgever en minister van Justitie

Orde van Vlaamse Balies blijft meewerken aan digitalisering van justitie

Vandaag vernietigde de Raad van State een artikel uit het Koninklijk Besluit over de elektronische procesvoering. Dat artikel bepaalt dat advocaten die hun stukken en conclusies elektronisch neerleggen bij rechtbanken dat enkel kunnen via een door de advocatenordes beheerde interface (DPA). Over het verplicht gebruik van die interface ontstond in juridische kringen ophef omdat het gebruik betalend was, ook al waren er een aantal technische en veiligheidsvoordelen aan verbonden.

Er moet nu binnen de maand een nieuw wetgevend kader worden gemaakt om tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State. Het arrest voorziet wel in overgangsmaatregelen, waardoor het door de overheid beheerde E-deposit-systeem rechtstreeks opengesteld blijft voor advocaten.

Lees het volledige persbericht

Parlementair haastwerk zorgt voor onoverzichtelijke gevolgen: te gek voor woorden

De Kamercommissie Economie keurde gisteren een wetsvoorstel goed, dat mensen met schulden wil beschermen tegen agressieve invorderingsmethodes van de schuldindustrie. Indien de wet ook door de plenaire zitting van het parlement zou worden goedgekeurd, dreigt een lawine van andere problemen te ontstaan. Er is geen aandacht geschonken aan de gevolgen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Brief aan parlementsleden

Met het oog op de plenaire zitting van donderdag 19 december 2019 roept de Orde van Vlaamse Balies in een brief het parlement op om de tekst zoals die nu voorligt niet goed te keuren, en de tekst eerst te herschrijven. Bij de brief zat ook een nota.

Lees de nota 'Parlement kan nog vermijden dat een juridische draak wet wordt'.

Een advocaat raadplegen

Een advocaat raadplegen, doet u beter vroeg dan laat. Door tijdig en juist advies in te winnen, vermijdt u problemen in de toekomst. 

Thema's